Brief corona update 27/01/2021

Beste Leden en Ouders, 

Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben opgevangen zijn er nieuwe maatregelen

omtrent het jeugdwerk. Via deze brief geven we alvast de meest belangrijke informatie met jullie mee. 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, zullen wij ons dus ook weer moeten aanpassen. Daarom zal het nu zondag 31/01 geen scouts zijn. Zo hebben wij even de tijd om een plan klaar te stomen om zondag 07/02 weer het beste van onszelf te kunnen geven!

De maatregelen https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2021/01/26/herschikking-van-regels-voor-kinderen-en-jongeren?fbclid=IwAR00v_5qXEIpf9XzzOdJ5–9sF-T4D5EqNneN0inDT6b2P3OSG-WPpQgT0I    min 12-jarigen  tijdens schoolweken tot en met 11/2 Groepen tot 10 leden – leiding niet inbegrepen – mogen zowel binnen als buiten activiteiten organiseren; bij voorkeur in de open lucht.  (Dus kleinere groepen dan voorheen met max 50 personen.) Men vraagt om zich te beperken tot 1 georganiseerde vrijetijdsbesteding per week. Enkel van begeleiding wordt verwacht dat ze mondmaskers dragen. tijdens komende krokusvakantie vanaf 12/2 tot en met 21/2 Groepen tot 25 leden – leiding niet inbegrepen – mogen zowel binnen als buiten activiteiten organiseren; bij voorkeur in de open lucht.     plus 12-jarigen tijdens schoolweken en komende krokusvakantie tot en met 21/2 Groepen tot 10 leden – leiding niet inbegrepen – mogen uitsluitend buiten activiteiten organiseren met vraag om zich te beperken tot 1 georganiseerde vrijetijdsbesteding per week. Zowel leden als leiding dragen tijdens de activiteiten steeds mondmaskers (ook al is dat buiten de jeugdbeweging niet altijd verplicht). Tijdens activiteiten wordt steeds een strikte naleving verwacht van de gebruikelijke maatregelen (handhygiëne, mondmaskers waar gevraagd, afstand wanneer nodig).

Zoals hierboven vermeld, wordt er gevraagd om je te beperken tot 1 buitenschoolse activiteit/hobby.
Omdat de inschrijvingen essentieel zijn in verband met contact tracing en het verdelen van de bubbels, vragen we jullie om jullie kinderen nog eens via onderstaande link in te schrijven

Als je dus naar de scouts wilt blijven komen de komende weken schrijf je dan zeker in. 

Zo hebben wij een totaalbeeld op hoeveel leden wij nog kunnen verwachten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAAZskFkLiynfUVxyJhdUKOIhkEhQ-rA7mXjccvcAmeXvOeQ/viewform

LET OP! Je hebt tijd om je in te schrijven tot woensdag 3 februari. 

Verdere info over hoe onze werking zal doorgaan, volgt zo snel mogelijk. 

Met Scoutse Groetjes

De Groepsleiding

Prijzen thuistasting

Hieronder kunnen jullie de prijzen vinden van onze thuistasting! Hopelijk zat het winnende nummertje in jullie pakket 😉

https://drive.google.com/…/1w4wT9qTPfVJ9y8zERQR…/view…

Maar wanneer kan je deze mega coole prijzen komen afhalen? Samen met de inzamelmomenten van het leeggoed!

Deze momenten zijn:

Zondag 15 november -> 12:30 – 13:30
Zondag 22 november -> 12:30 – 13:30
Zondag 29 november -> 12:30 – 13:30
Zondag 10 januari -> 12:30 – 13:30

Vergeet op deze momenten zeker niet alle maatregelen te respecteren maar vergeet zeker ook niet om jullie winnend lotje mee te nemen 😉

Groetjes
Scouts Don Bosco Vosselaar

Geen scouts

Beste scouten, 

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen zijn wij genoodzaakt om de scouts fysiek eventjes stil te leggen. Vanaf deze zondag(1 november) zullen jullie dus niet meer aan de scoutslokalen/de gemeentehal verwacht worden. Maar niet getreurd, wij zijn volop bezig aan een volwaardig alternatief. Jullie zullen van je eigen leiding een mailtje krijgen wanneer en hoe jullie tewerk gaan. Natuurlijk zal dit een online alternatief zijn. 

Wij weten ook niet hoe lang deze maatregelen zullen gelden. We volgen dit op de voet en laten jullie telkens zo snel mogelijk iets weten als wij nieuws krijgen. We rekenen op jullie begrip en medeleven en hopen op een snelle heropstart van het scoutsjaar. Dit natuurlijk wanneer dit terug veilig kan!

Verder willen wij nog even meedelen dat ondanks we elkaar misschien even niet meer fysiek gaan zien. Wij nog altijd voor jullie klaarstaan! Hebben jullie nood aan een babbel of om even je hart te luchten, mag dit zeker ook tijdens onze online activiteiten. Ook mag je altijd een berichtje, mailtje of smsje sturen.

Take care, zorg voor elkaar en we zien jullie snel weer!

#‘tZalwelzijn!

Het ganse leidingsteam

Code rood

Beste scouten

We hebben afgelopen week het bericht gekregen dat jeugdwerk in Vlaanderen naar ‘code rood’ overgaat. Opnieuw zijn er enkele veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn. Maar wat houdt dit nu precies voor onze werking in?

De Vlaamse Regering maakte bekend dat vanaf woensdagnacht 28 oktober geen activiteiten meer toegelaten zijn voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze samenkomsten worden binnen scouting tijdelijk opgeschort, tot zolang de omstandigheden dit vereisen. Activiteiten blijven (binnen de lijnen van code Rood) wel mogelijk met kinderen jonger dan 12 jaar.

Kapoenen, welpen en wolven kunnen alles in bubbels van 50 blijven doen. In tegendeel tot ‘code oranje’ moeten alle activiteiten buiten doorgaan. De leiding zet ook buiten het mondmasker op. De leden moeten geen mondmasker dragen.

Vanaf de jongverkenners gelden dus de regels van +12-jarigen. Zij mogen dus voorlopig niet fysiek samenkomen. Ook wij vinden dit niet leuk, maar als we nu doorzetten, kunnen we sneller terug samen komen! Gebruik de sociale media nu maar eens voor wat ze dienen en laat elkaar niet in de steek!

We blijven ons uiterste best doen om alle maatregelen zo goed mogelijk op te volgen, maar ook rekenen we op jullie medewerking! Samen geraken we erdoor! Een voor allen en allen voor Don Bosco!

Het voornaamste is dat we verantwoordelijk omgaan met de vrijheid die we krijgen. Als jullie met vragen zitten, zijn we altijd bereikbaar via onze mail, info@scoutsvosselaar.be, of spreek de takverantwoordelijke aan op zondag.

Scoutse groeten en een stevige linker

De groepsleiding

Overgang en jaargang 2020-2021

Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Don Bosco Vosselaar

Het nieuwe scoutsjaar zal weldra van start gaan. Na heel wat zwoegen en zweten denken
we een haalbaar concept verwezenlijkt te hebben. Tot nu toe hebben we groen licht
gekregen voor de activiteiten op zondagnamiddag. Natuurlijk zijn er wel enkele maatregelen
die getroffen moeten worden om alles veilig te laten verlopen. Alles zal hopelijk duidelijk
worden in deze brief. Lees dus aandachtig verder!

Even een overzichtelijke agenda voor de komende maand met belangrijke data.
● 4,5 en 6 september: laatste keer scouts 2019-2020
● 13 september: overgang
● 20 september: eerste keer scouts 2020 – 2021

Om te beginnen is het belangrijk dat iedereen zich opnieuw inschrijft. De Inschrijvingen voor
dit scoutsjaar zullen volledig online gebeuren. Op onze website zullen jullie twee inschrijvingsformulieren vinden. Gelieve
deze beide in te vullen. We werken vanaf dit jaar met een verbeterde administratie van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. We kiezen ervoor om toch een back-up lijst te maken zodat
we zeker van ons stuk zijn.

Verder houden we elk jaar na de kampen nog een laatste keer scouts met de oude groep.
We zijn echter nog steeds beperkt tot de gekende bubbel van 50 personen. We vragen in
mate van het mogelijke dat er zo veel mogelijk alleen naar de scouts wordt gegaan. Hoe
minder personen er in contact met elkaar komen, hoe beter. Natuurlijk is dit voor de jongsten
niet vanzelfsprekend. Er zullen duidelijke zones zijn afgebakend waar dat de leden van elke
tak afgezet en opgehaald kunnen worden. Gelieve ook een mondmasker op te zetten als
jullie het terrein betreden. Om de toegestane aantallen niet te overschrijden, gaan we vanaf
nu met een inschrijvingssysteem werken. Iedereen zal zich moeten inschrijven via een
google forms die jullie op de website van de scouts kunnen terugvinden. De inschrijvingen
stoppen op het moment dat het maximum aantal van 50 bereikt wordt. Ook hebben we
besloten om de laatste keer scouts te organiseren over een heel weekend, namelijk het
weekend van 4, 5 en 6 september. De verschillende takken worden dan op verschillende
tijdstippen verwacht :

● Zaterdagvoormiddag (5/9) 9.00 – 12.00 : Kapoenen
● Zaterdagnamiddag (5/9) 14.00 – 17.00 : Welpen
● Zaterdagavond (5/9) 19.00 – 22.00 : Verkenners
● Zondagvoormiddag (6/9) 9.00 – 12.00 : Wolven
● Zondagnamiddag (6/9) 14.00 – 17.00 : Jong-Verkenners

We weten dat deze spreiding over het hele weekend niet vanzelfsprekend is, omdat vele
leden nog andere hobbys zullen hebben. Deze spreiding zal dan ook éénmalig zijn om de
laatste keer scouts te kunnen organiseren.

Na de laatste keer scouts komen we natuurlijk samen op de overgang om het nieuwe
scoutsjaar af te trappen. De overgang zal zondag 13 september plaatsvinden, maar zal
helaas ook weer anders georganiseerd moeten worden. In tegenstelling tot andere jaren zal
de overgang niet over een hele dag gespreid worden en zullen we geen groepsspelen
kunnen houden. We moeten de groep ook weer splitsen om zo de bubbels van 50 te kunnen
behouden :

Voormiddag (9:00 – 12:00)
Kapoenen
Welpen
Wolven

Namiddag (14:00 – 17:00)
Jongverkenners
Verkenners
Jins

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat het hier gaat om de nieuwe takken. Het
gaat hier dus over de leden die in hun tak blijven en de leden die overgaan naar deze
nieuwe tak. De groep van de welpen bestaat dus uit de leden die vorig jaar eerste jaar welp
waren en de leden die vorig jaar 2de jaar kapoen waren. Bij aankomst op de scouts zullen
er verschillende routes voor de verschillende takken worden gemarkeerd. Elke tak zal dan
eerst met zijn bubbel een activiteit doen in functie van de overgang en daarna zal de
feitelijke overgang plaatsvinden.

Verder hebben we er voor gekozen om de gewone scoutsactiviteiten voor iedereen op
de normale zondagnamiddag te laten doorgaan. Het is echter wel belangrijk om de
groepen nog steeds gescheiden te houden. Het belangrijkste argument hiervoor is om het
veilig gebruik van sanitair te kunnen verzekeren. We hebben besloten dat de kapoenen,
welpen en wolven telkens verwacht zullen worden aan de scoutslokalen. De aankomst zal
net zoals bij de overgang met verschillende routes worden georganiseerd. De
jongverkenners, verkenners en jins zullen niet op de scouts verwacht worden, maar aan de
gemeentehal met de fiets! We vragen aan iedereen van de jongverkenners, verkenners en
jins om alleen met de fiets te komen. We komen enkel naar de gemeentehal als we het
sanitair moeten gebruiken. We gaan dus wel altijd op verplaatsing. De aankomst zal hier ook
worden georganiseerd in verschillende routes om de bubbels gescheiden te houden. Naast
deze opsplitsing is er nog een andere zeer belangrijke maatregel die we moeten nemen.
Omdat we telkens moeten bijhouden wie er wanneer is geweest, zullen we jullie
vragen om elke keer jullie kinderen in te schrijven om naar de scouts te komen. Zo zal
ook nooit de bubbel van 50 overschreden worden. Moest iemand op de scouts aankomen en
zich vergeten ingeschreven te hebben, dan zullen we moeten kijken of je nog mee in de
bubbel van 50 past. Als de bubbel al vol zit, dan zal je helaas terug naar huis moeten gaan.
Deze inschrijving zal eenvoudig zijn via een link die wij ter beschikking zullen stellen.

Vergeet jullie dus zeker niet in te schrijven als jullie naar de scouts willen komen !! Vergeet
ook niet dat jullie jullie elke week opnieuw zullen moeten inschrijven, zo heeft iedereen
telkens een gelijke kans om naar de scouts te komen.

Dus alles op een rijtje:

Laatste keer scouts: (5-6 sept)
● verdeeld over het weekend
● nog met oude tak
● inschrijven!
● aan de scoutslokalen

Overgang: (13 sept)
● zondag voormiddag en namiddag
● met nieuwe tak
● inschrijven !
● aan de scoutslokalen
● bij aankomst: richtlijnen leiding volgen
● bij ophalen: dezelfde plaats als afzetten
● ouders met mondmasker aub!

start scoutsjaar: (20 sept)
● zondag namiddag
● kapoenen, welpen, wolven → scoutslokalen
● jv’s, verkenners, jins → gemeentehal
● inschrijven !
● bij aankomst: richtlijnen leiding volgen voor verdeling
● bij ophalen: dezelfde plaats als afzetten
● ouders met mondmasker aub!

Scoutse groeten
De leiding

Scouts 2020 – 2021

’t Zal wel zijn. Bijna twee maanden geleden waren we blij dat we onze zomer hebben kunnen starten met scoutskampen. Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, kunnen wij ook aankondigen dat het nieuwe scoutsjaar van start zal gaan!

Achter de schermen hebben we een “plan” uitgewerkt om alles terug op te kunnen laten starten in bubbels. Neem gerust jullie tijd om onderstaande info door te nemen! Indien er vragen zijn kunnen jullie ons bereiken op info@scoutsvosselaar.be

Jullie kunnen hieronder de link vinden van onze infobrochure voor het jaar 2020 – 2021 en ook alle informatie over onze overgang en zondagse activiteiten!

Infobrochure:

https://docs.google.com/document/d/1VXm92PIC_lAVcycOSJXy7eD0-2VqGUOIzwsHNHcFPE0/edit?usp=sharing

Verloop overgang en zondag:

https://drive.google.com/file/d/1Hmh7SJuIyhTpSe1z18Z0nPjXM2F-Mnlz/view?usp=sharing

 

Het inschrijven voor de activiteiten op zondag kunnen jullie bovenaan, in onze menubalk, terugvinden!

Update kampen 2020

Beste leden, leiding, ouders en kookploeg(en) 

Euforisch mogen we jullie mededelen dat de scoutskampen mogen doorgaan! Dat ze er anders zullen uitzien is zeker. Zo is er naast de euforie ook plaats voor treurnis. Ons buitenlands kamp naar Oostenrijk zal dit jaar NIET kunnen plaatsvinden. 

We zijn echter naarstig op zoek naar een alternatief. Doordat kampen mogen doorgaan in bubbels van maximaal 50 personen zijn we echter genoodzaakt onze kampen te moeten spreiden. Dit betekent dat de data voor het jongverkenner-, het verkenner- en het jinkamp nog zullen wijzigen. We zijn er ons van bewust dat dit ook voor jullie vervelend is. 

De data van de andere kampen wijzigen uiteraard niet. Alle kampen zullen wel onderhevig zijn aan bepaalde regels en maatregelen. Wij wachten verdere communicatie van de koepels af en zullen deze vertalen naar de eigen werking. Daarna laten we dit graag zo spoedig mogelijk aan jullie weten. Met andere woorden, we vragen nog even geduld. 

Als leiding gaan we, ook in examentijden, nog steeds voor een bangelijk kamp! Daarom willen we bij deze ook nog even publiek onze dankbaarheid tonen aan Minister Dalle, De Ambrassade, de jeugdwerkkoepels, onze gemeente en de Jeugdraad en iedereen betrokken bij onze werking voor de constructieve ondersteuning. 

Blijven jullie graag op de hoogte van de communicatie vanuit S&G Vlaanderen? Dat kan via volgende link.

Verdere communicatie vanuit onze organisatie volgt spoedig! 

We danken jullie voor het begrip. Indien er dringende vragen zijn, kunnen jullie best een mailtje sturen naar scoutsvosselaar@gmail.com en proberen we jullie op deze manier verder te helpen! 

Scoutse groeten
De groepsleiding 

Gevolgen Coronavirus

Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Don Bosco Vosselaar 

Ongetwijfeld hebben jullie al nieuws in verband met het Coronavirus vernomen. Uiteraard zijn wij hier als vereniging ook mee bezig om zo goed mogelijk met de huidige situatie om te gaan. Samen met gemeente Vosselaar en Scouts & Gidsen Vlaanderen hun richtlijnen, stellen we onderstaande brief op. Op deze manier willen we jullie dan ook op de hoogte brengen van het programma van de volgende weken. 

Verloop zondagnamiddag Het verloop van de scoutsactiviteit wordt vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen stopgezet tot en met 31 maart. Dit wil helaas zeggen dat het GEEN scouts is op zondagmiddag tot en met deze dag. Hoe alles na deze datum zal verlopen weten we zelf nog niet. Hier houden we jullie voor op de hoogte 

Kapoenenweekend Met spijt moeten we meedelen dat het kapoenenweekend van vrijdag 27/03 – zondag 29/09 annuleren met de reden dat binnenactiviteiten niet meer mogen doorgaan. Deze beslissing moeten we respecteren. De kapoenenleiding zal hier nog met jullie over communiceren over de planning van het weekend zelf en met de info over het eventueel uitstellen van het kapoenenweekend. 

Welpenweekend Ook het welpenweekend zal niet door kunnen gaan vanwege de huidige maatregelen. Daarom zal het weekend van vrijdag 20/03 tot zondag 22/03 geannuleerd worden. De welpenleiding zal jullie ook nog op de hoogte brengen in verband met de organisatie van het weekend en wanneer dit eventueel wel kan plaatsvinden. 

Familiedag De familiedag, die op zondag 22/03 zou doorgaan, zal verplaatst worden naar een andere datum. Verdere info in verband met wanneer deze plaats gaat vinden, volgt nog. 

Zondag 5 April De scouts op bovenstaande datum zal niet plaatsvinden. Onze leidingsploeg zou normaal op weekend gaan om jullie scoutskamp voor te gaan bereiden. Helaas gaat dit weekend ook niet door. Voor de leiding zal er wel een activiteit voorzien zijn. Voor de leden is het die dag GEEN SCOUTS. 

Zondag 12 April Op zondag 12 April zal het ook geen scouts zijn. Deze dag is het Pasen. 

Indien er nog vragen zijn, aarzel dat niet om contact op te nemen met de groepsleiding! Je kan ze altijd aanspreken op een zondagmiddag of door een mailtje te sturen naar scoutsvosselaar@gmail.com

Meer informatie over de beslissingen kan u terugvinden in de onderstaande links. 

We danken jullie voor het begrip! 

Scoutse groeten Het leidingsteam

Familiedag 22 maart 2020

Beste scouten, oud-scouten, ouders en sympathisanten,

Bij deze nodigen wij jullie graag uit voor de familiedag van onze scouts!
Deze activiteit zal doorgaan op zondag 22 maart van 14.00 tot 16.30 en is toegankelijk voor
alle leden, hun familie en alle oud-scouten.

Via onderstaande link vind je de brief met meer informatie en een link naar een google-form om in te schrijven:
https://docs.google.com/document/d/1WsbSzUfOBscmgMTbFvInQdYXe7Ru_4wc7evGxZRwXrI/edit?usp=sharing

Scoutse groeten
De Leiding