Overgang en jaargang 2020-2021

Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Don Bosco Vosselaar

Het nieuwe scoutsjaar zal weldra van start gaan. Na heel wat zwoegen en zweten denken
we een haalbaar concept verwezenlijkt te hebben. Tot nu toe hebben we groen licht
gekregen voor de activiteiten op zondagnamiddag. Natuurlijk zijn er wel enkele maatregelen
die getroffen moeten worden om alles veilig te laten verlopen. Alles zal hopelijk duidelijk
worden in deze brief. Lees dus aandachtig verder!

Even een overzichtelijke agenda voor de komende maand met belangrijke data.
● 4,5 en 6 september: laatste keer scouts 2019-2020
● 13 september: overgang
● 20 september: eerste keer scouts 2020 – 2021

Om te beginnen is het belangrijk dat iedereen zich opnieuw inschrijft. De Inschrijvingen voor
dit scoutsjaar zullen volledig online gebeuren. Op onze website zullen jullie twee inschrijvingsformulieren vinden. Gelieve
deze beide in te vullen. We werken vanaf dit jaar met een verbeterde administratie van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. We kiezen ervoor om toch een back-up lijst te maken zodat
we zeker van ons stuk zijn.

Verder houden we elk jaar na de kampen nog een laatste keer scouts met de oude groep.
We zijn echter nog steeds beperkt tot de gekende bubbel van 50 personen. We vragen in
mate van het mogelijke dat er zo veel mogelijk alleen naar de scouts wordt gegaan. Hoe
minder personen er in contact met elkaar komen, hoe beter. Natuurlijk is dit voor de jongsten
niet vanzelfsprekend. Er zullen duidelijke zones zijn afgebakend waar dat de leden van elke
tak afgezet en opgehaald kunnen worden. Gelieve ook een mondmasker op te zetten als
jullie het terrein betreden. Om de toegestane aantallen niet te overschrijden, gaan we vanaf
nu met een inschrijvingssysteem werken. Iedereen zal zich moeten inschrijven via een
google forms die jullie op de website van de scouts kunnen terugvinden. De inschrijvingen
stoppen op het moment dat het maximum aantal van 50 bereikt wordt. Ook hebben we
besloten om de laatste keer scouts te organiseren over een heel weekend, namelijk het
weekend van 4, 5 en 6 september. De verschillende takken worden dan op verschillende
tijdstippen verwacht :

● Zaterdagvoormiddag (5/9) 9.00 – 12.00 : Kapoenen
● Zaterdagnamiddag (5/9) 14.00 – 17.00 : Welpen
● Zaterdagavond (5/9) 19.00 – 22.00 : Verkenners
● Zondagvoormiddag (6/9) 9.00 – 12.00 : Wolven
● Zondagnamiddag (6/9) 14.00 – 17.00 : Jong-Verkenners

We weten dat deze spreiding over het hele weekend niet vanzelfsprekend is, omdat vele
leden nog andere hobbys zullen hebben. Deze spreiding zal dan ook éénmalig zijn om de
laatste keer scouts te kunnen organiseren.

Na de laatste keer scouts komen we natuurlijk samen op de overgang om het nieuwe
scoutsjaar af te trappen. De overgang zal zondag 13 september plaatsvinden, maar zal
helaas ook weer anders georganiseerd moeten worden. In tegenstelling tot andere jaren zal
de overgang niet over een hele dag gespreid worden en zullen we geen groepsspelen
kunnen houden. We moeten de groep ook weer splitsen om zo de bubbels van 50 te kunnen
behouden :

Voormiddag (9:00 – 12:00)
Kapoenen
Welpen
Wolven

Namiddag (14:00 – 17:00)
Jongverkenners
Verkenners
Jins

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat het hier gaat om de nieuwe takken. Het
gaat hier dus over de leden die in hun tak blijven en de leden die overgaan naar deze
nieuwe tak. De groep van de welpen bestaat dus uit de leden die vorig jaar eerste jaar welp
waren en de leden die vorig jaar 2de jaar kapoen waren. Bij aankomst op de scouts zullen
er verschillende routes voor de verschillende takken worden gemarkeerd. Elke tak zal dan
eerst met zijn bubbel een activiteit doen in functie van de overgang en daarna zal de
feitelijke overgang plaatsvinden.

Verder hebben we er voor gekozen om de gewone scoutsactiviteiten voor iedereen op
de normale zondagnamiddag te laten doorgaan. Het is echter wel belangrijk om de
groepen nog steeds gescheiden te houden. Het belangrijkste argument hiervoor is om het
veilig gebruik van sanitair te kunnen verzekeren. We hebben besloten dat de kapoenen,
welpen en wolven telkens verwacht zullen worden aan de scoutslokalen. De aankomst zal
net zoals bij de overgang met verschillende routes worden georganiseerd. De
jongverkenners, verkenners en jins zullen niet op de scouts verwacht worden, maar aan de
gemeentehal met de fiets! We vragen aan iedereen van de jongverkenners, verkenners en
jins om alleen met de fiets te komen. We komen enkel naar de gemeentehal als we het
sanitair moeten gebruiken. We gaan dus wel altijd op verplaatsing. De aankomst zal hier ook
worden georganiseerd in verschillende routes om de bubbels gescheiden te houden. Naast
deze opsplitsing is er nog een andere zeer belangrijke maatregel die we moeten nemen.
Omdat we telkens moeten bijhouden wie er wanneer is geweest, zullen we jullie
vragen om elke keer jullie kinderen in te schrijven om naar de scouts te komen. Zo zal
ook nooit de bubbel van 50 overschreden worden. Moest iemand op de scouts aankomen en
zich vergeten ingeschreven te hebben, dan zullen we moeten kijken of je nog mee in de
bubbel van 50 past. Als de bubbel al vol zit, dan zal je helaas terug naar huis moeten gaan.
Deze inschrijving zal eenvoudig zijn via een link die wij ter beschikking zullen stellen.

Vergeet jullie dus zeker niet in te schrijven als jullie naar de scouts willen komen !! Vergeet
ook niet dat jullie jullie elke week opnieuw zullen moeten inschrijven, zo heeft iedereen
telkens een gelijke kans om naar de scouts te komen.

Dus alles op een rijtje:

Laatste keer scouts: (5-6 sept)
● verdeeld over het weekend
● nog met oude tak
● inschrijven!
● aan de scoutslokalen

Overgang: (13 sept)
● zondag voormiddag en namiddag
● met nieuwe tak
● inschrijven !
● aan de scoutslokalen
● bij aankomst: richtlijnen leiding volgen
● bij ophalen: dezelfde plaats als afzetten
● ouders met mondmasker aub!

start scoutsjaar: (20 sept)
● zondag namiddag
● kapoenen, welpen, wolven → scoutslokalen
● jv’s, verkenners, jins → gemeentehal
● inschrijven !
● bij aankomst: richtlijnen leiding volgen voor verdeling
● bij ophalen: dezelfde plaats als afzetten
● ouders met mondmasker aub!

Scoutse groeten
De leiding