Gewijzigde verkeerssituatie

Beste ouders

Uw vereniging heeft een verenigingslokaal in de Konijnenbergpad. Graag brengen wij u op de hoogte van een vernieuwde verkeerssituatie in deze straat vanaf 25 mei 2021. 

Het schepencollege heeft beslist om vanaf 25 mei 2021 te starten met de invoering van 3 schoolstraten en 2 éénrichtingsstraten in Vosselaar. Deze beslissing is er gekomen op basis van de resultaten van het participatietraject “Tijd voor mobiliteit” in het voorjaar 2019. 

Uit deze bevraging is gebleken dat er een grote nood/vraag is om de schoolomgevingen veiliger te maken zodat elk kind in Vosselaar op een veilige manier met de fiets of te voet naar school kan gaan. Het betreft een proefproject dat na het einde van dit schooljaar zal geëvalueerd worden.  

De twee éénrichtingsstraten zijn 

  • Schoolstraat (van Remi Lensplein richting N12)
  • Konijnenbergpad (van Schoolstraat richting Astridlaan)

Wat verandert er nog?

  • De Astridlaan wordt vanaf de Dennendreef tot aan de Bergstraat een doodlopende straat voor auto’s. 
  • De rijrichting van de Emiel Van Hemeldonckstraat wordt gewijzigd. Inrijden kan nog via de N12.  
  • Tijdens de schooluren (8.15 – 8.45 uur en 15.30 – 16.00 uur en woensdag van 8.15 – 8.45 uur en 11.45 -12.15 uur) wordt de Emiel Van Hemeldonckstraat een schoolstraat en is autoverkeer verboden halverwege de straat. Automobilisten kunnen hier enkel de parking van het Malperthuis opdraaien en moeten via het Konijnenbergpad uitrijden richting Astridlaan.
  • Parking Malperthuis = Parking Centrum wordt heraangelegd en uitgebreid
  • In het Konijnenbergpad wordt parkeren en stilstaan van voertuigen langs 2 kanten verboden.  
  • De Bergstraat wordt enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.  

Wij begrijpen dat deze gewijzigde verkeerssituatie een impact heeft voor de leden van uw vereniging. Wij willen u dan ook vragen om uw leden over deze nieuwe verkeerssituatie op de hoogte te brengen en een oproep te plaatsen om zoveel mogelijk met de fiets naar de activiteiten te komen. 

Vragen?

Heeft u hierover nog vragen, dan kan u terecht bij:

Wij danken jullie alvast voor jullie begrip en medewerking!