Takverantwoordelijke:


Lotte Ossenblok


Wie?


Akabe of “Anders Kan Best” is scouting voor personen met een handicap. Onze leden zijn tussen de 18 en 50 jaar oud en hebben een (al dan niet zware) mentale handicap. In onze scoutsgroep vormt deze werking een aparte tak die om de veertien dagen scouts houdt van 14u tot 16u30.


Wat?


We proberen tijdens onze vergaderingen activiteiten te doen met en net zoals de andere takken: pleinspelen,kook- en knutselactiviteiten,kringspelen,…
Daarnaast proberen we ook activiteiten te organiseren waar onze leden extra veel plezier aan beleven zoals zingen, verkleden, dansen, een terrasje doen na een wandeling,…


Kamp?


Net zoals de andere scoutstakken gaan ook wij op kamp ergens begin juli. Meestal is dit vier of vijf dagen naar de Hoge Rielen, naar zee of ergens dichter bij huis waar uiteraard de gepaste accomodatie aanwezig is. We proberen dan ook andere activiteiten te doen dan onder het jaar zoals bijvoorbeeld een dagtocht, een playbackshow, nieuwe pleinspelen of zwemmen.


E-mailadres:


akabe@scoutsvosselaar.beActiviteiten:

er zijn geen activiteiten gekend


De leiding van de akabe:

Stien Van Dyck (takleider)

Stien Van Dyck

totem: Geduldige Trotse Kraanvogel

In leiding bij : Akabe

Lotte Ossenblok

Lotte Ossenblok

totem: Plichtsbewuste Behoedzame Patrijs

In leiding bij : Akabe,Wolven

Simon Dheedene

Simon Dheedene

totem: Directe Spitsvondige Otogone

In leiding bij : Akabe,Welpen